Wat is werkgeluk

Wat is werkgeluk

Wat is werkgeluk?

De naam zegt het eigenlijk al: de mate van werkgeluk zegt alles over hoe gelukkig je bent met het werk wat je doet. Dit komt niet zomaar tot stand. Voor een prettige verstandhouding moet er sprake zijn van een goede wisselwerking tussen werkgever en werknemer. Daarnaast moet je voldoening krijgen uit je dagelijkse werkzaamheden. Na het lezen van dit artikel weet je meer over:  

 1. hoe werkgeluk ontstaat
 2. wat eraan bijdraagt
 3. wat werkgeluk je oplevert
 4. waarom werkgeluk zo belangrijk is
 5. hoe je je werkgeluk verbetert
 6. hoe een coach je helpt bij het krijgen van werkgeluk 

Hoe krijg ik werkgeluk?

Er zijn diverse definities van werkgeluk; eigenlijk gaat het meer om gelukkig werken. 

Werkgeluk hebben is het hebben van werk waar je voldoening uithaalt, waarbij je geprikkeld wordt, waar je enthousiast van wordt en motivatie van krijgt. Het is een manier van werken en deels heb je dit geluk zelf in de hand. Het houdt in dat je het elastiekje kan oprekken, zodat de balans tussen positieve en negatieve belevenissen gunstiger wordt. Hoe dat afloopt, hangt niet alleen af van de omstandigheden, maar zeker ook van je persoonlijkheid. Training en coaching zorgt wel voor een meer optimistische kijk naar je werk en de uitkomst ervan. Hoe is werkgeluk opgebouwd? 

3 peilers van werkgeluk

 Werkgeluk bestaat uit 3 pijlers:

 • Plezier (heb je voldoende plezier in je werk?)
 • Voldoening (heb je het idee dat je jouw kwaliteiten voldoende kan inzetten in jouw werk?)
 • Zingeving (Kan je jouw idealen kwijt in jouw werk? Kan je een bijdrage leveren aan iets groters dan jouw eigenbelang?)

Wat draagt bij aan werkgeluk?

Werkgeluk maak je niet alleen. Het ontstaat in een wisselwerking tussen enerzijds de organisatie en anderzijds de medewerker zelf. De acht factoren van werkgeluk kun je dan ook in twee groepen verdelen: de ik-kant en de wij-kant. Plezier, voldoening, competentie en autonomie zijn factoren die je als medewerker zelf kunt beïnvloeden. Voor de andere vier factoren (vertrouwen, verbinding, zingeving en waardering) ben je meer afhankelijk van de organisatie en je collega’s. Daarom noemen we dit de wij-kant van het model. 

Wat levert werkgeluk op?

Zelfkennis is de sleutel tot meer werkgeluk, of zoals Johann Wolfgang von Goethe zei 

‘In zijn persoonlijkheid moet de mens zijn hoogste geluk vinden’ 

Het is alleen niet altijd eenvoudig om die zelfkennis te verwerven. De psychologie heeft een hulpmiddel ontwikkeld dat je een eind op weg kan helpen. Persoonlijkheidspsychologen zijn al meer dan 100 jaar op zoek naar een betrouwbare manier om iemand persoonlijkheid te meten. De Big-5 persoonlijkheidstest biedt op dit moment het meest betrouwbare en valide onderzoek. De persoonlijkheid wordt door middel van deze test ingedeeld op 5 dimensies, die bij iedereen terug te vinden zijn. Deze vijf domeinen voorspellen toekomstig gedrag. 

Deze zijn:

 1. Extraversie (mate waarin je energie krijgt van externe prikkels en werken met anderen)
 2. Openheid of intellectuele autonomie (in hoeverre je open staat voor ervaringen)
 3. Neuroticisme (gevoeligheid voor negatieve emoties zoals irritatie, verdriet en angst)
 4. Vriendelijkheid of altruïsme (in hoeverre je geneigd bent tot competitie of samenwerking)
 5. Consciëntieusheid of zorgvuldigheid (mate van doelgerichtheid, planmatigheid en zelfcontrole) 

Door te weten hoe je in elkaar zit, weet je ook aan welke knoppen je moet draaien zodat je beter in balans bent. Voeg daar drie hoofdbestanddelen aan toe (plezier, voldoening en zingeving) en we hebben een totaalbeeld hoe we er als persoon voor staan. De zelfkennis komt niet alleen van pas in je huidige baan. Je neemt deze kennis ook mee in alle functies die je in de toekomst nog gaat invullen. 

NB: als Werkgelukdeskundige heeft onze uitvoerend partner Dianne Verkerk, de beschikking over deze unieke test.  Wil je hier meer info over toegestuurd krijgen? Stuur dan ff een bericht naar info@degunfactorverhoger.nl

gelukkige medewerkers

Waarom is werkgeluk zo belangrijk?

Voor werkgevers is het steeds belangrijker om te sturen op geluk en tevredenheid op het werk; gelukkige medewerkers zijn 37% minder ziek en produceren 21% meer dan minder gelukkige medewerkers. Gelukkige medewerkers zijn ook nog eens creatiever en innovatiever.

Vaak vraagt het van de werkgevers een investering om het werkgeluk van de werknemers te verbeteren. Maar dit betaalt zich later wel uit. Zieke werknemers kosten op de langere termijn meer dan tevreden werknemers. Ook betaal je niet voor tussentijdse invallers of voor het inwerken van de interim krachten. Onder de streep betaal je minder voor het verbeteren van tevredenheid van je werknemers.  

Hoe verbeter of vergroot ik mijn werkgeluk?

Elke organisatie moet natuurlijk zelf bepalen wat de beste employee experience is die zij wil bieden. Indien je als organisatie deze experience wilt verbeteren, moet je de volgende kaders van de organisatie veranderen:

 • Cultuur
 • Werkomgeving/werkplekken
 • Leiderschap
 • Employee journey
 • Technologie

  Deze vijf kaders vormen de basis van het HEART-model voor gelukkige medewerkers.  

Hoe verbeter of vergroot ik werkgeluk?

Voor het verbeteren of vergroten van werkgeluk zijn er 7 stappen: 

1 Achterhaal wat jou het meest belemmert in jouw geluk op de werkplek

2 Zoek een functie en een organisatie die past bij jouw persoonlijkheid

3 Achterhaal welke kwaliteiten je hebt

4 Ga op zoek naar je roeping

5 Creëer een positieve atmosfeer op je werk

6 Creëer naast je werk voldoende tijd voor jezelf

7 Check regelmatig bij je jezelf: haal je nog voldoende plezier, voldoening en zingeving uit je werk?

 Door het inzetten van sterke kanten van mensen kan dit bijdragen aan het verhogen van werkgeluk. Daarbij dient er ook oog te zijn voor valkuilen en aandachtspunten, alleen groei je sneller op persoonlijk vlak. SMART geformuleerde doelstellingen dragen hier extra aan bij. 

Hoe kan een coach helpen bij het krijgen van werkgeluk?

Een coach kan de medewerker een spiegel voorhouden tijdens de reis van de 7 stappen naar meer werkgeluk. Dit kan op individueel of teamniveau. Start altijd met een onderzoek dat dient als een vertrekpunt. En zoek een coach die op dit onderwerp gekwalificeerd en gecertificeerd is. De coach houdt je op de route van de SMART geformuleerde doelen en houdt het onderwerp bespreekbaar binnen de organisatie. Maar allereerst is het belangrijk dat de organisatie het onderwerp op de agenda zet!

Coaching voor werkgeluk? Neem contact op met De Gunfactorverhoger

Wil je coaching voor werkgeluk? Neem dan contact op met De Gunfactorverhoger. 

Als werkgelukdeskundige en senior coach bij de GunfactorVerhoger kan Dianne je hierover alles vertellen.
Wil je meer weten of heb je een persoonlijk vraagstuk waarover je wilt sparren met Dianne. Stuur dan ff een mailtje naar info@degunfactorverhoger.nl

Reactie plaatsen