Privacyverklaring

1 PRIVACYVERKLARING DE GUNFACTORVERHOGER

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-05-2018.

1.1 INLEIDING

Dit is de privacyverklaring van De GunfactorVerhoger. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen we dat doen. Ook staat hierin uitgelegd welke cookies we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken.

De GunfactorVerhoger gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • Duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden De GunfactorVerhoger persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • De GunfactorVerhoger je om uitdrukkelijke toestemming vraagt om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • De GunfactorVerhoger je gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer De GunfactorVerhoger daar wettelijk toe verplicht is;
 • De GunfactorVerhoger passende beveiligingsmaatregelen neemt om je persoonsgegevens te beschermen en dat De GunfactorVerhoger dit ook eist van partijen die in opdracht van De GunfactorVerhoger persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht om je persoonsgegevens op aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.

Bij wijzigingen in onze privacyverklaring wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

1.2 WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De GunfactorVerhoger van jou verzamelt en verwerkt in het kader van onze aangeboden diensten zoals, coaching, training, presentaties en online trainingen middels de Gunfactor Academie en/of het bezoeken van onze websites.
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan De GunfactorVerhoger verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

1.3 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?

De GunfactorVerhoger, gevestigd aan Schoolstraat 14, 9443 PC Schoonloo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01124000 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

1.4 WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN VOOR WELK DOEL?

De GunfactorVerhoger levert maatwerk op het gebied van coaching, training, presentaties en online trainingen middels de Gunfactor Academie. Het kan dus zijn dat we verschillende persoonsgegevens vragen en verwerken afhankelijk van welke dienst of product we aan je leveren.
Hieronder staan de gegevens die we altijd vragen zodat we een offerte kunnen aanbieden, je bestelde producten kunnen toesturen, je aanvullende vragen kunnen stellen etc.
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres van jezelf en eventueel van de organisatie waarvoor je werkzaam bent;
• Omschrijving van je vraag en je verwachtingen;
• Bankrekeningnummer voor de facturatie bij opdracht.

1.4.1 ALGEMEEN

Als we een opdracht voor je mogen uitvoeren dan is aanvullende informatie nodig. Dit is echter geheel afhankelijk van de door jou gevraagde dienst of product. Heb je een loopbaanvraagstuk dan zal meer informatie nodig zijn over je werkverleden, opleidingen, je wensen etc. Wil je graag dat we een presentatie geven dat zal er meer informatie nodig zijn over het gewenste onderwerp. Kortom, de gegevens die we vragen zijn afhankelijk van je wensen. We zullen dan ook per geval toelichten welke gegevens we nodig hebben, wat we ermee doen, waar het staat en hoelang we het bewaren.

Gegevens die horen bij de te leveren dienst of product worden tot twee jaar na afronding van de opdracht bewaard. Betalingsgegevens en wettelijke verplichting jegens de belastingdienst worden zeven jaar bewaard.

1.4.2 GUNFACTOR ACADEMIE

Volg je een online training bij de Gunfactor Academie dan vragen we je om een account aan te maken met de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam;
• Email adres;
• Gebruikersnaam;
• Wachtwoord.
Bij het doorlopen van een online cursus kan je een digitaal werkboek invullen en deze mag je zelf downloaden. Voor het hosten van de trainingen maken we gebruik van de diensten van mijne-course.nl. Om de veiligheid van jouw gegevens te borgen hebben we hiermee een verwerkingsovereenkomst.

1.4.3 BOEKEN

Bij het online bestellen van boeken via de website vragen we om je naam , adresgegevens en email. Daarnaast gebeurt de betaling via de betaalproducten van Mollie, waar we ook een verwerkingsovereenkomst mee hebben (zie ook Financiele Verwerkers)

1.4.4 E-BOEKEN

Voor het downloaden van e-boeken van de website vragen we om naam en e-mailadres. Je email adres gebruiken we om je te vragen wat je van het boek vond. Daarnaast wordt je email adres gebruikt in onze email marketing.

1.4.5 EMAILMARKETING

Voor onze marketing maken we gebruik van Instapage en Activecampaign.

Instapage
Binnen Instapage worden landingspagina’s opgezet. Hierin worden door websitebezoeker de volgende contactgegevens ingevuld die vervolgens in ActiveCampaign worden gebruikt. Om de veiligheid van jouw gegevens te borgen hebben we hiermee een verwerkingsovereenkomst.

Activecampaign
Hierin worden op basis van je gedownloade product en emailadres geautomatiseerde beslissingen gemaakt om je te vragen wat je van het e-boek vond en om je passende aanbiedingen te kunnen doen op basis van je getoonde interesse. Om de veiligheid van jouw gegevens te borgen hebben we hiermee een verwerkingsovereenkomst.

1.4.6 KANDIDAATDOSSIER

Volg je bijvoorbeeld een training of coach traject dan moeten we meerdere gegevens opslaan. Dit kunnen voortgangsverslagen zijn of bijvoorbeeld je cv. Deze documenten slaan we op in je dossier folder. Dit is een digitale map in de cloud die voldoet aan de eisen die gesteld worden volgens de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Deze map bewaren we maximaal twee jaar naar afronding van je opdracht.

1.4.7 ASSESSMENTS

Het invullen van assessments gebeurt online en de GunfactorVerhoger ontvangt de resultaten in de vorm van een rapportage. Deze rapportages worden samen met eventuele gespreksverslagen opgeslagen in jouw dossier.

Aangezien de assessments worden verwerkt door toeleverancier hebben wij hiermee een verwerkersovereenkomst afgesloten. Meer hierover is te vinden in Assessmenttoeleverancier.

1.4.8 WEBSITES

Op onze websites worden de volgende gegevens verzameld

 • IP-adres
 • Surf- en clickgedrag
 • Cookies
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s.
 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud bericht)

Binnen de website van De GunfactorVerhoger worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan De GunfactorVerhoger de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de website maken we gebruik van websitegegevens. Zie hiervoor ook Cookies.

1.4.9 OVERIGE VERZAMELDOELEN EN BIJBEHORENDE GEGEVENS

Om je op de hoogte te houden ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie maken we gebruik van je emailadres.

1.5 COOKIES

Op onze websites maken wij gebruik van functionele en analytische cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website. De GunfactorVerhoger maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op je computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s worden bezocht, om zo een profiel op te bouwen van onze pagina bezoekers. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om ons aanbod af te stemmen op je profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Hieronder volgt een lijst met de op onze site gebruikte cookies.

1.5.1 MULTIMEDIA

__unam
Deze cookie wordt gebruikt bij het delen van een artikel of site op facebook, google+, twitter en LinkedIn. Het telt het aantal keren dat het artikel of site gedeeld is. Meer informatie over deze cookie is te vinden in het privacy statement van: https://www.sharethis.com/. De bewaartermijn van deze cookie is twee jaar.

1.5.2 GOOGLE ANALYTICS

De GunfactorVerhoger maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kun je het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. De GunfactorVerhoger heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.
De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan De GunfactorVerhoger te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. De GunfactorVerhoger heeft hier geen enkele invloed op. De GunfactorVerhoger heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken. De volgende Google Analytics cookies worden op de website van de GunfactorVerhoger gebruikt:

_ga
Deze cookie wordt gebruikt om het aantal unieke bezoeker aan de site te tellen en om te kijken welke pagina’s van de site worden bezocht. Meer informatie over deze cookie is te vinden in het privacy statement van: https://www.google.nl/. De bewaartermijn van deze cookie is twee jaar.

_gid
Deze cookie wordt gebruikt om het aantal unieke bezoeker aan de site te tellen en om te kijken welke pagina’s van de site worden bezocht. Meer informatie over deze cookie is te vinden in het privacy statement van: https://www.google.nl/. De bewaartermijn van deze cookie is 24 uur.

1.5.3 ACTIVECAMPAIGN

Ac_enable_tracking
Deze cookie wordt gebruikt voor het opslaan van email adressen die gevraagd worden bij het downloaden van een e-book van de GunfactorVerhoger site. Deze email adressen worden vervolgens gebruikt om te vragen hoe het e-book bevallen is. Meer informatie over deze cookie is te vinden in het privacy statement van: https://www.activecampaign.com/. De bewaartermijn van deze cookie is één maand.

1.5.4 SITE GERELATEERDE COOKIES

PHPSESSID
Deze cookie wordt gebruikt voor de optimalisatie van de weergave van de site. Als bijvoorbeeld een contact aanvraag niet goed wordt ingevuld op de site dan kan met behulp van deze cookie aan de invuller kenbaar gemaakt worden welke ingevulde gegevens niet goed zijn. Bij deze cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De cookie blijft bewaard zolang de site van de GunfactorVerhoger in de browser geopend is.

1.6 HOE LANG BEWAREN WIJ DE GEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die je invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal 2 jaar.
De GunfactorVerhoger kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van De GunfactorVerhoger verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op je privacy.

1.7 WELKE PARTIJEN HEBBEN TOEGANG TOT WELKE GEGEVENS?

Het is mogelijk dat De GunfactorVerhoger bij het uitvoeren van onze diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is.
Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte verwerkingsovereenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien De GunfactorVerhoger hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. De GunfactorVerhoger zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.
Hieronder zijn de partijen weergegeven die gegevens verwerken in opdracht van de GunfactorVerhoger.

1.7.1 WERKNEMERS VAN DE GUNFACTORVERHOGER EN DE GUNFACTOR ACADEMIE.

Onze werknemers hebben toegang tot CRM, emailmarketinggegevens, Gunfactor Academie en Clientdossiers. Met onze werknemers hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

1.7.2 ASSESSMENTTOELEVERANCIER

Onze assessment toeleveranciers hebben toegang tot de assessmentuitkomsten. Dit is nodig om rapportages van de uitkomsten te kunnen genereren. Met onze assessment toeleveranciers hebben we gegevensverwerkingsovereenkomsten afgesloten om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

1.7.3 FINANCIELE VERWERKERS

Voor de afhandeling van de financiële kant van onze diensten maken we gebruik van banken en betalingsdiensten. Daarnaast maken we ook gebruik van accountants om aan onze verplichtingen te voldoen. Deze personen en instanties hebben inzicht tot betalingstransacties. Met deze instanties en personen hebben we gegevensverwerkingsovereenkomsten afgesloten om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

1.7.4 IT-PARTNERS

Voor hosting en onderhoud van de website van de GunfactorVerhoger en de Gunfactor Academie maken we gebruik van IT-partners. Zij hebben toegang tot de inhoud van de websites. Met deze instanties en personen hebben we gegevensverwerkingsovereenkomsten afgesloten om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

1.7.5 OVERIGE DERDEN

De GunfactorVerhoger maakt gebruik van derden voor de uitvoering van de activiteiten van De GunfactorVerhoger, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor De GunfactorVerhoger en heeft De GunfactorVerhoger de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

1.8 HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

De GunfactorVerhoger gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Hieronder is een samenvatting van de door ons getroffen maatregelen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij beveiligen onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals DKIM, SPF en DMARC. Dit drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Wij gebruiken alleen technieken/software die veiligheidsupdates ontvangen en dus ondersteund worden.
 • Wachtwoorden op onze systemen worden versleuteld en kunnen alleen gereset worden via het emailadres dat bij ons geregistreerd staat.

Daarnaast maken we gebruik van cloud oplossingen die voldoen aan de eisen die gesteld worden volgens de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).
De GunfactorVerhoger neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De GunfactorVerhoger heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via gertien.beijering@degunfactorverhoger.nl.

1.9 DOORGIFTE BUITEN DE EU

Uw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

1.10 VRAGEN EN VERZOEKEN OM INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Een Account kan door de jou op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kun je tevens de door jou opgegeven informatie wijzigen. Indien je bent aangemeld voor een nieuwsbrief vanuit emailmarketing bevat elke mail instructies om je hiervoor af te melden.

Je mag ons te allen tijde om inzage verzoeken in je persoonsgegevens. Ook kunt je ons verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heb je het recht deze toestemming in te trekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als je klachten hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

De GunfactorVerhoger
Schoolstraat 14
9443 PC Schoonloo
06 29 39 55 41
gertien.beijering@degunfactorverhoger.nl