Gunningswiel

Wanneer jij je doelen wilt bereiken ben je nu eenmaal afhankelijk van de mening van een ander. Wat vindt hij van jou? Hoe interpreteert iemand je houding, communicatie, gedrag, zichtbaarheid of jouw vindbaarheid? Welke indruk laat je achter? Komen je beweegredenen helder over? In het Gunningswiel vindt je de 8 factoren die je zelf kunt beïnvloeden als het gaat om jouw Gunfactor.

Factoren die jouw gunfactor beïnvloeden

Allemaal factoren die invloed uitoefenen op de mening die een ander vormt en die de basis vormt van het gevoel van vertrouwen en betrouwbaarheid. Er zijn gemiddeld vijf tot acht contactmomenten nodig om meer dan het basisvertrouwen te verdienen. Authenticiteit is hierbij van groot belang. Tijdens elk contactmoment zoekt de ander naar bevestiging van het beeld dat hij eerder van je heeft gekregen. Bevestig je de ander niet in zijn beeld van jou dan interpreteert hij dat al gauw als vreemd en onecht, waardoor het vertrouwen in jou afneemt.

Tijdens je loopbaan heb je je gunfactor ook nodig. Tijdens het samenwerken met je collega’s, om gevraagd te worden om deel te nemen aan een leuk en uitdagend project, om getipt te worden voor die nieuwe baan die vrij komt etc. Wanneer je afhankelijk bent van anderen, dan ben je afhankelijk van de bereidwillig van die ander om je te helpen. Jouw gunfactor dus!

Hoe hoger je gunfactor, hoe beter

Een hoge gunfactor ontstaat wanneer een ander jouw houding, communicatie en gedrag als betrouwbaar heeft beoordeeld. Daarnaast ontstaat een hoge gunfactor wanneer de ander een persoonlijke klik ervaart en jou ziet als betrouwbaar persoon. Regelmatig contact verhoogt de kans op een klik en dus op een hoge gunfactor.

Je gunfactor is te beïnvloeden. Je hebt immers zelf invloed op de manier waarop je communiceert, hoe jij je gedraagt en welke houding je aanneemt in diverse situaties. Daarnaast spelen je  (online) vindbaarheid en je zichtbaarheid ook een belangrijke rol. Dit heeft te maken met je online en offline benaderbaarheid.

Vanuit mijn ervaring en professionele interesse heb ik in kaart gebracht welke factoren invloed hebben op de hoogte van een gunfactor. Dit heeft geresulteerd in een overzichtelijk model: het Multidisciplinaire Gunningswiel.

Het Gunningswiel

gunningswiel

De basis van het Gunningswiel is de as.

De basis van het Gunningswiel is de as. De as waarom het wiel draait is de basis van het wiel. In de basis staan twee vragen centraal: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie wil ik zijn?’ als professional of als sollicitant. Deze vragen moeten concreet en duidelijk worden beantwoord. De antwoorden zijn in grote mate bepalend voor de invulling van de overige zes factoren die zich in de buitenste rand van het wiel bevinden.

Wanneer je de basis van het wiel helder en concreet geformuleerd hebt en je weet wat je doel is, kun je naar de buitenrand van het wiel. Hierin formuleer je acties en voer je ze uit om je doel te realiseren. De voorbereiding van alle activiteiten die je  onderneemt, vindt plaats in de as. Laat je hier steken vallen, dan loopt het wiel niet soepel. In een later stadium loop je zelfs vast. Dan kun je opnieuw beginnen. Een goed begin is het halve werk!

De zes segmenten van je zichtbaarheid

De zes segmenten in de buitenband hebben te maken met de activiteiten rondom jouw zichtbaarheid. Wie is mijn doelgroep? Hoe en waar kun je contacten leggen en afstemming creëren? Hoe kun je jouw kennis en kunde onder de aandacht van anderen brengen? Hoe kun jij je door middel van je houding, communicatie en gedrag onderscheiden van anderen? Hoe kun je sterke relaties opbouwen, onderhouden en beheren? Dit alles heb je nodig om het vertrouwen van anderen te verdienen, hun commitment te krijgen en een gunning tot stand te brengen. Met andere woorden: de buitenste rand van het Multidisciplinaire Gunningswiel richt zich op jouw unieke positionering.

Vind je dit interessant gedachtegoed? Gertien vertelt hier graag meer over. Neem gerust contact met haar op.

Persoonlijk contact?

Bij De Gunfactorverhoger terecht gekomen