Wij zijn....

De Gunfactorverhoger aangenaam...

Evert Perton - projectadviseur De GunfactorVerhoger

EVERT PERTON - BEDRIJFSADVISEUR & PROJECTADVISEUR

Mijn naam is Evert Perton en ik ben werkzaam als projectadviseur en bedrijfsadviseur binnen De GunfactorVerhoger. Ik adviseer in het proces van ambitie, verandering en doorontwikkeling.

Groei vraagt om een nieuwe structuur, nieuwe samenwerkingspartners en nieuwe bedrijfsprocessen. Deze moeten niet alleen ontwikkeld worden, ook geborgd en vastgelegd. Mijn rol is ondersteunend en adviserend.


Mijn werkstijl is doelgericht, prikkelend en stimulerend. Ik ben een sparringpartner die confronteert en uitdaagt. We werken nu samen hard aan de implementatie van De GunfactorVerhoger 2.0. Hierover later meer.


Daarnaast ben ik projectadviseur voor diverse projecten waaronder het NL Leert door - project. Deze gesubsidieerde loopbaanontwikkeltrajecten zijn in grote getale bij de GunfactorVerhoger aangevraagd. Dit vergt veel regelwerk, coördinatie en een duidelijk proces.


Meer weten

Schroom niet en neem contact met ons op

arrow_drop_up arrow_drop_down