Van resultaatfocus naar klantfocus

Van resultaatfocus naar klantfocus

Van resultaatfocus naar klantfocus

Korte vluchtige relaties met je doelgroep leiden veelal tot aankopen op basis van prijsaanbiedingen. Werken aan je gunfactor betekent dat je jezelf gaat positioneren in de markt op basis van je onderscheidend vermogen, jouw boodschap. Je wilt immers dat mensen zich herkennen in jouw Waarom-boodschap en geloven in jouw manier van handelen of in jouw product. Je wilt dat zij het vertrouwen hebben dat jij hen kunt helpen en dat het dan goed komt. Dit kun je alleen bereiken wanneer je een oprechte relatie met je doelgroep opbouwt.

Oprechte aandacht
Loyale klanten nemen we vaak voor lief. We vergeten hen zelfs nogal eens in onze bedrijfsvoering. Als we hun meer oprechte aandacht geven, ontwikkelen ze zich tot loyale  ambassadeurs. Veel potentiële klanten kiezen tegenwoordig op basis van criteria als betrouwbaarheid en commitment. Ze willen graag een lange termijn relatie. Aanbieders van producten en diensten zien dit vaak nog niet en zijn gefocust op de korte termijn en sturing van het interne proces. De targets die ze nastreven, worden vaak per jaar vastgesteld. Deze beperkte blik bij de aanbieder veroorzaakt een shopcultuur bij de klant. Er is niemand die naar hem omkijkt, dus gaat hij inkopen op basis van de prijs. Een klant die tevreden is en in jouw Waarom-boodschap gelooft, gaat niet shoppen!

Resultaat middels ambassadeurs
Zet de interne resultaatgerichte focus om naar een klantfocus, dan komt het resultaat vanzelf. Een focus op het opbouwen van langdurige relaties kost veel tijd, maar levert loyale klanten op die als ambassadeurs ook zorgen voor nieuwe aanwas van klanten. Dit levert uiteindelijk een gegarandeerd resultaat op met een groot groeipotentieel. Jouw ambassadeurs doen het werk. Jij hoeft alleen de goede band met je loyale achterban te koesteren, te doen wat je hebt beloofd en bij voorkeur nog iets meer. Je toont gewaardeerd gedrag dat ze niet verwachten. Ze geven je referenties en zorgen voor mond-tot-mondreclame.

Kernwoorden: , , , , , , , , ,